Registrácia pretekára

Registrácia na EuroPainClinics Horský beh Bardejov – prebieha online vyplnením formulára so základnými údajmi o pretekárovi a voľbou pretekov. Po vyplnení formulára Vám bude zaslaný email s potvrdením a ďalšími inštrukciami. Štartovné v hlavných kategóriách (Trasa A a Trasa B) je spojené s poplatkom 12 EUR. Registrácia pretekárov bude možná aj na mieste konania pretekov v cene 17 EUR.

v cene štartovného

V cene štartovného pre Trasu A a Trasu B je parkovanie v Bardejovských kúpeľoch, číslo pretekára s čipom, tričko EuroPainClinics Horský beh Bardejov 2020, občerstvenie na trase, medaila, trofeje a ceny pre víťazov, obed po pretekoch a samotná organizácia podujatia.

Registrácia (Trasa A / Trasa B
Registrácia junior (Trasa C)
Registrácia
Zašleme Vám potvrdenie registrácie s postupom úhrady štartovného a propozíciami preteku.
Telefónne číslo, ktoré budete mať počas behu pri sebe. Slúžiť bude len pre prípad núdze.
Podmienky registrácie *
Registrácia - junior
Pri menšom počte pretekárov môže byť zvolená trasa zlúčená s príbuznou trasou.
Zašleme Vám informácie s potvrdením registrácie.
Telefónne číslo, ktoré budete mať počas behu pri sebe. Slúžiť bude len pre prípad núdze.
Podmienky registrácie *