O projekte

Názov nášho združenia EPC PRO HEALTH TEAM môže viesť k domnienke, že získate informácie o novom profesionálnom športovom klube. Omyl. EPC je síce skratka vysoko profesionálnej inštitúcie v zdravotníckom segmente – EuroPainClinics – medzinárodná sieť kliník pre pokročilú liečbu bolesti, ale PRO je skôr slovná hračka, ktorá chce v jednom krátkom slove vyjadriť „ profesionálne pre“ zdravie (health). Čo teda je EPC PRO HEALTH TEAM? Sami o sebe hovoríme, že sme medzinárodné entuziasticko – recesívne športové združenie bývalých a budúcich športovcov s obmedzeným fyzickým, ale obrovským mentálnym potenciálom. Nehomogénna skupina s homogénnym záujmom o šport a zaujímavý životný štýl. Zámerne sa vyhýbame slovám – zdravý životný štýl, lebo si myslíme, že definícia zdravého životného štýlu je veľmi kontroverzná téma. V každom prípade, ako profesionáli v liečbe komplikovaných bolestivých stavov vieme, že človek má veľa možností ako môže sám ovplyvniť svoje zdravie. A na našich stránkach vám chceme ukázať, ako to robíme my často v spolupráci s našimi priateľmi rovnakej krvnej skupiny.

V stručnosti naznačím, že sme fanúšikovia zaujímavých extrémov. V portfóliu našich aktivít nájdete metódu Wima Hofa, tréning takzvaného totálneho plávania, variácie posilňovacích cvičení, swimrun, triatlon, bojové umenia, snahu o voľby zdravých potravín a najnovšie samotný EuroPainClinics Horský beh Bardejov.

Myšlienka usporiadať krosový beh v Bardejove vznikla ako spoločný projekt piatich športových nadšencov, ktorý sa stretávali na podobných podujatiach na východe Slovenska. Cieľom bolo prepojiť turistický najatraktívnejšie miesta v blízkom okolí do jednej súvislej trasy v dĺžke max. 22 km s prevýšením do 1000 m tak, aby to nikoho neodradilo svojou náročnosťou, ale zároveň pritiahlo aj dobre trénovaných športovcov.

Podujatiu predchádzalo založenie BarRan o.z. v roku 2018, ktorého cieľom bolo zastrešiť toto podujatie a tiež do budúcna vytvoriť podmienky na organizovanie podobných akcií v okolí pohoria Čergov.

Po úspešnom prvom ročníku došlo k vytvoreniu partnerskej spolupráce medzi EPC Pro Health Team a BarRan o.z.. V novo vzniknutej organizačnej štruktúre pretekov došlo k zaradeniu dlhšej, 22 km trate EuroPainClincs Horského behu Bardejov do Čergovského pohára 2020. Podmienkou bodovania v Čergovskom pohári je účasť na 4 z 5 podujatí organizovaných od mája do októbra 2020.

Všetci máme svoje zamestnania a rodiny, tiež každý z nás má svoje nedostatky, prípadne aj zdravotné hendikepy. Chceme sa deliť o naše skúsenosti s každým, kto chce do svojho života vkladať nové výzvy. Udržiavať sám seba mimo svojej zóny komfortu je niečo, čo dnešný človek nerád robí. A ak to robí, tak je to často spojené s negatívnym prežívaním. Našim cieľom je byť často mimo zóny svojho komfortu, ale prežívať to s absolútne pozitívnym vnímaním.

Online registrácia pretekára

Registrácia na EuroPainClinics Horský beh Bardejov - prebieha online vyplnením formulára so základnými údajmi o pretekárovi. Po vyplnení formulára Vám bude zaslaný email s potvrdením a ďalšími inštrukciami. Štartovné v hlavných kategóriách je spojené s poplatkom 20 EUR. V cene štartovného pre Trasu A a Trasu B je parkovanie v Bardejovských kúpeľoch, číslo pretekára a čip, bežecká šatka EuroPainClinics Horský beh Bardejov 2024, občerstvenie na trase, medaila, trofeje a ceny pre víťazov, obed a nápoj po pretekoch, tombola a samotná organizácia podujatia.

chcem sa registrovať

Podujatie podporili

Bardejovské kúpele R-Clinic Topa Sport Berhet U3G Muštáreň Janovce Stredisko LIPKA