Pravidlá a podmienky EuroPainClinics Horský beh Bardejov

Kto sme

Adresa našej webovej stránky je: https://www.epcrun.sk. Sme združenie EPC Health Invest SE (IČO: 04465059) a združenie BarRan n. o. (IČO 52151549).

Registráciou na podujatí EuroPainClinics Horský beh Bardejov prehlasujem že

Som dostatočné pripravený na štart na podujatí, prehlasujem, že sa podujatia zúčastňujem dobrovoľne a na vlastnú zodpovednosť. Oboznámil som sa s propozíciami podujatia a s pokynmi organizátora. Som si vedomý, že podujatie toho charakteru kladie na moju osobu zvýšenú fyzickú aj psychickú záťaž a prehlasujem, že mi nie je známa žiadna prekážka v mojom zdravotnom stave, ktorá by mi bránila sa toho podujatia zúčastniť. Prehlasujem, že som si vedomý toho, že nesiem všetku zodpovednosť a riziká spojené s mojou účasťou na tomto podujatí a za škodu spôsobenú na zdraví alebo majetku, ktorá vznikne mne alebo ju spôsobím organizátorovi či ďalším partnerom podujatia a všetkým tretím osobám, ktoré sa akýmkoľvek spôsobom podieľajú na podujatí, pred, počas ako aj po podujatí. Prehlasujem, že v prípade zranenie alebo poškodenia svojho zdravia alebo majetku si túto škodu nebudem uplatňovať u organizátora a tretích osôb. Prehlasujem, že všetky mnou uvedené údaje sú pravdivé. Prehlásenie potvrdzujem odoslaním svojej registrácie.

Prehlasujem že nemám žiadne zdravotné problémy, ktoré by mohli ohroziť môj zdravotný stav počas aktívnej a pasívnej účasti na pretekoch a zároveň zdravie ostatných účastníkov pretekov.

V zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

Dávam súhlas na spracovanie a zverejnenie všetkých osobných údajov pre účel podujatia ,,EuroPainClinics Horský beh Bardejov“ za účelom organizácie a propagácie podujatia.

Súhlasím so zverejnením mojich vybraných osobných údajov (mena, priezviska, roku narodenia, miesta bydliska, klubu) na štartovacej a výsledkovej listine umiestnenej v mieste podujatia a na internetových stránkach organizátora.

Súhlasím so zverejňovaním fotografií a videozáznamov z toho podujatia na internetových stránkach organizátora.

Aké osobné údaje získavame a prečo ich zbierame

Na účel registrácie na podujatie EuroPainClinics Horský beh Bardejov získavame od vás len údaje nevyhnutne potrebné pre organizáciu a propagáciu pretekov.

Súbory cookies

Ak navštívite našu stránku prihlásenia, uložíme dočasné súbory cookies na určenie toho, či váš prehliadač akceptuje súbory cookies. Tieto súbory cookies neobsahujú žiadne osobné údaje a sú odstránené pri zatvorení prehliadača.

Vložený obsah z iných webových stránok

Články na tejto webovej stránke môžu obsahovať vložený obsah (napr. videá, obrázky, články a podobne). Vložený obsah z iných stránok sa chová rovnako, akoby návštevník navštívil inú webovú stránku.

Tieto webové stránky môžu o vás zbierať osobné údaje, používať súbory cookies, vkladať treťo-stranné sledovanie a monitorovať vašu interakciu s vloženým obsahom, včetne sledovania vašej interakcie s vloženým obsahom, ak na danej webovej stránke máte účet a ste prihlásený.

Ako uchovávame vaše údaje

Pre používateľov, ktorí sa zaregistrujú na našich webových stránkach pre účel podujatia, ukladáme osobné údaje, ktoré poskytujú, do databázy. Všetci registorvaní účastníci preteku môžu na požiadanie kedykoľvek zobraziť, upraviť alebo odstrániť svoje osobné údaje. Správcovia webových stránok tiež môžu zobraziť a upraviť tieto informácie. Údaje sú na web stránke zverejnené po dobu jedného roka a v databáze neverejne uložené a chránené heslom po dobu piatich rokov.

Kam posielame vaše údaje

Osobné údaje neposielame ani neposkytujeme žiadnej tretej strane. Ostávajú v bezpečí u nás len pre účely podujatia a organizácie.

Online registrácia pretekára

Registrácia na EuroPainClinics Horský beh Bardejov - prebieha online vyplnením formulára so základnými údajmi o pretekárovi. Po vyplnení formulára Vám bude zaslaný email s potvrdením a ďalšími inštrukciami. Štartovné v hlavných kategóriách je spojené s poplatkom 20 EUR. V cene štartovného pre Trasu A a Trasu B je parkovanie v Bardejovských kúpeľoch, číslo pretekára a čip, bežecká šatka EuroPainClinics Horský beh Bardejov 2024, občerstvenie na trase, medaila, trofeje a ceny pre víťazov, obed a nápoj po pretekoch a samotná organizácia podujatia.

chcem sa registrovať

Podujatie podporili

Bardejovské kúpele R-Clinic Topa Sport SALMAN BAU Berhet U3G Muštáreň Janovce STADA